Polecamy szkolenia z najnowszych zmian przepisów prawa

Prawo pracy, egzekucja wierzytelności, pracownicze plany kapitałowe, prawo handlowe, spółki prawa handlowego i inne

Prawo nieruchomości

W związku z ostatnimi zmianami ustaw – szczególnie w 2017 i 2018 roku zapraszamy na szkolenia z poniższego zakresu:

1.Ustawa o własności lokali.

2.Prawo spółdzielcze.

3.Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego.

4.Ustawy związane z budownictwem mieszkaniowym.

Top