Większość przedsiębiorców ma styczność z konsumentami. W zakresie prawa konsumenckiego proponujemy:

1.tworzenie regulaminów sklepów i serwisów internetowych

2.zawieranie umów na odległość

3.usługi turystyczne

4.klauzule niedozwolone i UOKIK

5.gwarancja i rękojmia konsumenta

6.konsument a prawo odstąpienia od umowy

7.konsument a UOKIK

8.konsument a polisa OC