Prawo administracyjne to dziedzina prawa, z którą każdy przedsiębiorca ma styczność.

 

W zakresie prawa administracyjnego proponujemy szkolenia z następujących tematów:

  1. zasady organizacji loterii
  2. zmiany kodeksu postępowania administracyjnego
  3. prawo ochrony środowiska
  4. prawo samorządowe
  5. prawo o stowarzyszeniach i fundacjach
  6. prawo działalności gospodarczej
  7. ustawa o odpadach
  8. inne