Prawo pracy

Proponowane tematy:

1.Kodeks pracy dla początkujących
2.Uprawnienia organizacji związkowych
3.Urlopy pracownicze
4.Zwolnienia grupowe
5.Zbiorowe prawo pracy
6.Czas pracy
7.Zmiany kodeksu pracy w okresie 2013-2017
8.Uprawnienia związane z ciążą i macierzyństwem
9.Umowy cywilnoprawne a uprawnienia pracownicze
10.Zakład ubezpieczeń społecznych a pracodawca
11.Zakład ubezpieczeń społecznych a pracownik
12.Spory pracownicze – w teorii i praktyce
13.Regulaminy pracy
14.Układy zbiorowe pracy

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe.