W związku z wejściem w życie RODO firmy będą obciążone dodatkowymi obowiązkami w zakresie ochrony danych osobowych. Podstawowy obowiązek to ochrona danych i wykazanie tej ochrony.

W zakresie ochrony danych proponujemy poniższą tematykę szkolenia.

1.Dane osobowe:

 • pojęcie
 • tak zwane dane wrażliwe
 • źródła ochrony danych osobowych

 

2.Udostępnianie a przetwarzanie danych osobowych

 • pojęcie przetwarzania danych osobowych
 • pojęcie udostępniania danych osobowych
 • problematyka umowy powierzenia
 • problematyka klauzul „zgody na przetwarzanie danych osobowych”

 

3.Umowa powierzenia:

 • elementy konieczne
 • elementy dodatkowe

 

4.Inspektor ochrony danych osobowych – nowa instytucja

 • kompetencje inspektora
 • inspektor a administrator danych

 

5.Dokumentacja ochrony danych osobowych:

 • polityka bezpieczeństwa oraz załączniki
 • zbory danych
 • rejestr zbiorów
 • rejestr udostępnień
 • instrukcje
 • rejestr czynności przetwarzania

 

6.Zbiór danych:

 • pojęcie
 • jak opisać zbiór?

 

7.Ochrona danych osobowych po wejściu w życie RODO:

 

 • problem profilowania
 • nowe obowiązki ADO
 • nowy zakres kar
 • problem rejestracji zbiorów
 • certyfikacja
 • kodeksy postępowania
 • system dokonywania ocen
 • ochrona danych wrażliwych
 • procedura na wypadek incydentu

 

8.Ochrona danych osobowych po wejściu w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów ją wprowadzających:

 • przekształcenie GIODO
 • zgłoszenie inspektora
 • kary administracyjne
 • klauzule i zgody

 

9.Ochrona danych osobowych zagadnienia praktyczne:

 • problem monitoringu
 • projektowane zmiany dot. prawa pracy i poszczególnych dziedzin działalności
 • problem przetwarzania danych przez kontrahentów (np. ubezpieczycieli, biura rachunkowe)
 • dziecko w obrocie – czyli dane osobowe uzyskiwane od nieletnich
 • modyfikacja zgody i usunięcie danych ze zbiorów