Prawo gospodarcze nieustannie się zmienia. W 2019 roku zmieniają się kolejne przepisy. W tym zakresie szkolimy z poniższych zagadnień:

Proponowane tematy:

1.Korzystanie z weksla

2.Umowy handlowe

3.Klauzule umowne – jak formułować i jak nie dać się nabrać

4.Prawo autorskie

5.Umowy wdrożeniowe

6.Prawo transportowe

7.Umowy deweloperskie

8.Najem lokali

9.Reklamacja i rękojmia

10.Gwarancja

11.Prawo spółek handlowych

12.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna

 

Szkolenia prowadzone są w oparciu o prawdziwe przykłady. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje podręcznik.