W związku z ostatnimi zmianami ustaw – szczególnie w 2017 i 2018 roku zapraszamy na szkolenia z poniższego zakresu:

1.Ustawa o własności lokali.

2.Prawo spółdzielcze.

3.Krajowy Zasób Nieruchomości

4.Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego.

5.Ustawy związane z budownictwem mieszkaniowym.