Prawo gospodarcze

Proponowane tematy:

 

 • 1.Korzystanie z weksla
 • 2.Umowy handlowe
 • 3.Klauzule umowne – jak formułować i jak nie dać się nabrać
 • 4.Prawo autorskie
 • 5.Umowy wdrożeniowe
 • 6.Prawo transportowe
 • 7.Umowy deweloperskie
 • 8.Najem lokali
 • 9.Reklamacja i rękojmia
 • 10.Gwarancja
 • 11.Prawo spółek handlowych
 • 12.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna

 

Szkolenia prowadzone są w oparciu o prawdziwe przykłady. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje podręcznik.